Tuesday, October 12, 2010

Nabi (saw) bersabda: 


"Dunia ditegakkan dengan 4 perkara: 
1) orang berilmu yang mengamalkan ilmunya,
2) orang bodoh yang tekun belajar, 
3)orang kaya yang tidak bakhil dengan kebaikan dan 
4)orang fakir yang tidak menjual akhiratnya."

"Ketahuilah bahawa ilmu itu lebih baik dari amal. Seorang alim ialah yang mengamalkan ilmunya meskipun sedikit." Wallahualam..

       

No comments:

Post a Comment